• slide1
  • slide1

Jarosław Lipniak

Konferencje

Gościmy

Odwiedza nas 238  gości oraz 0 użytkowników.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej – polskim odznaczeniem resortowym nadawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 roku o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że medal ten nadawany będzie „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych”. Medal został utrzymany w aktualnie obowiązującej ustawie z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela, która określiła, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

Medal Pielgrzyma

Odznaczony Złotym Medalem Pielgrzyma za zasługi dla Ziemi Świętej. Jest to odznaczenie papieskie ustanowione przez papieża Leona XIII w roku 1900. Medal przyznawany jest pielgrzymom, którzy kochają Ziemię Świętą i praktycznie to wyrażają swoją pracą i modlitwami. Medal w imieniu Papieża nadaje Kustosz Ziemi Świętej. Medal ma kształt krzyża jerozolimskiego. Na awersie znajduje się medalion z podobizną papieża Leona XIII oraz napis: LEO XIII P.M. CREAVIT AN. MCM. Na ramionach dużego krzyża znajdują się sceny: Zwiastowania, Narodzenia Jezusa, Chrztu Pańskiego i Ostatniej Wieczerzy. Na końcach ramion centralnego krzyża widoczny jest łaciński napis: CHRISTI AMOR CRUCIFIXI TRAXIT NOS (łac. miłość do Chrystusa ukrzyżowanego przywiodła nas). Na rewersie, w środkowym medalionie ukazana jest scena nawiedzenia pustego grobu w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. W czterech bocznych medalionach przedstawione zostały sceny: modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, biczowania, cierniem ukoronowania i śmierci krzyżowej. W zakończeniach ramion centralnego dużego krzyża znajduje się łaciński napis: SIGNUM SACRI ITINERIS HIEROSOL. (łac. znak świętej podróży do Jerozolimy. Medal posiada trzy klasy: brązową, srebrną i złotą.