• slide1
 • slide1

Jarosław Lipniak

Konferencje

Gościmy

Odwiedza nas 254  gości oraz 0 użytkowników.

 1. Wykład na Ogólnopolskim Sympozjum Mariologicznym, Niepokalane Poczęcie NMP w świetle „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, Licheń 20.05.2004 r.
 2. Wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Płeć Boga? Misterium Trójcy Świętej w teologii feministycznej, Wrocław  21.09.2004 r.
 3. Wykład dla Koła Naukowego Papieskiego Wydziału Teologicznego, Recepcja „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, Wrocław 26.10.2004 r.
 4. Wykład w ramach Study of Poland organizator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Dom Angelusa Silesiusa, Dialog międzywyznaniowy wczoraj i dziś: jaki był i na jakim nam zależy, Świdnica – Kościół Pokoju 21.11.2004 r. [język angielski].
 5. Wykład na ogólnopolskim zjeździe dyrektorów więzień i aresztów śledczych, Posługa religijna a resocjalizacja, Wołów 25.11.2004 r.
 6. Wykład w ramach Study of Poland organizator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Dom Angelusa Silesiusa, O Reformacji bez uprzedzeń, Świdnica – Kościół Pokoju 12.12.2004 r. [język angielski].
 7. Wykład na sesji naukowej na PWT we Wrocławiu z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Pneumahaginy wymiar usprawiedliwienia Maryi w Tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, Wrocław 16.12.2004 r.
 8. Wykład w ramach Wieczorów Tumskich, Obecność Chrystusa w Eucharystii w aspekcie ekumenicznym, Wrocław 28.01.2005 r.
 9. Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, Obecność Chrystusa w Eucharystii, Katedra Świdnicka 27.02.2005 r.
 10. Wykład w ramach Study of Poland organizator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Dom Angelusa Silesiusa, Ekumenizm – czyli jak szukać jedności, Świdnica – Kościół Pokoju 03.04.2005 r. [język angielski].
 11. Wykład w ramach Study of Poland organizator Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Dom Angelusa Silesiusa: Katolickie zasady ekumeniczne w nauczaniu Jana Pawła II, Świdnica – Kościół Pokoju 17.04.2005 r. [język angielski].
 12. Konwersatorium w ramach Wrocławskich Dni Duszpasterskich, Związek między katechezą w szkole a życiem parafialnym, Wrocław 22.08.2005 r.
 13. Wykład na VIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Zabytki katedry świdnickiej, Świdnica 16.09.2005.
 14. Wykład na VIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Demokracja w Kościele w nauczaniu kard. Josepha Ratzingera, Wrocław 17.09.2005.
 15. Wykład na VIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Marcin Luter – świadek Jezusa Chrystusa, Świdnica – Kościół Pokoju, 18.09.2005 r.
 16. Wykład na VIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Recepcja wyznania augsburskiego, Świdnica 23.09.2005 r.
 17. Wykład w ramach V Dnia Papieskiego, Jan Paweł Wielki – Orędownik Prawdy, Częstochowa – Jasna Góra 16.10.2005 r.
 18.  Wykład w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, Jana Pawła II teologia Eucharystii, Wałbrzych kościół p.w. śś. Aniołów Stróżów 20.10.2005 r.
 19.  Wykład w ramach Study of Poland organizator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Dom Angelusa Silesiusa, Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia, Świdnica – Kościół Pokoju 21.05.2006 r. [język angielski].
 20.  Wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Chrystianofobia – czyli owoce tzw. wielokulturowości, Wrocław 19.09.2006 r.
 21.  Wykład Duszpasterstwo ekumeniczne w Diecezji Świdnickiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 28.09.2006 r.
 22.  Wykład w ramach VI Dnia Papieskiego, Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia, Ząbkowice Śląskie 15.10.2006 r.
 23. Wykład w ramach II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, Jana Pawła II teologia miłosierdzia, Ząbkowice Śląskie 16.10.2006 r.
 24. Wykład w ramach II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, Niepokalana Matka Pana w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, Świdnica 22.10.2006 r.
 25.  Wykład dla Koła Naukowego Papieskiego Wydziału Teologicznego, Pontyfikat, który zmienił świat, Wrocław 25.10.2006 r.
 26.  Wykład Żydzi na terenie obecnej Diecezji Świdnickiej: wczoraj i dziś.
  Panorama zagadnienia
  , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 11.05.2007 r.
 27.  Wykład Eucharystia a usprawiedliwienie grzesznika, Sesja naukowa w 10. rocznicę 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, PWT Wrocław 24.05.2007 r.
 28. Wykład w ramach Wieczorów Tumskich, Siódme przykazanie dekalogu - Nie kradnij, Wrocław 26.08.2007 r.
 29. Konwersatorium w ramach Wrocławskich Dni Duszpasterskich, Budzenie olbrzyma. Kim są świeccy w Kościele?, Wrocław 28.08.2007 r.
 30. Delegat Konferencji Episkopatu Polski na 3. Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu (Rumunia). Czynny udział w pracy trzech forów naukowych: 1. Jedność; 2. Europa; 3. Stworzenie, 4-9.09.2007 r.[język angielski].
 31.  Wykład w Centrum Europejskim w Wałbrzychu, Wielokulturowość szansą czy zagrożeniem dla współczesnej Europy?, Zamek Książ 11.09.2007 r.
 32.  Wykład i przewodniczenie sympozjum w Centrum Europejskim w Wałbrzychu, Mniejszości religijne i etniczne w Polsce. Panorama zagadnienia, Zamek Książ 18.09.2007 r.
 33. Wykład dla grupy ekumenicznej z Wiesbaden, Ekumenizm po 3. Zgromadzeniu Ekumenicznym w Sibiu, Świdnica  29.09.2007 r.[język niemiecki]
 34.  Wykład w Centrum Europejskim w Wałbrzychu, Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Zamek Książ 09.10.2007 r.
 35. Wykład w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, Człowiek jest drogą Kościoła, Strzegom, Bazylika śś. Apostołów Piotra i Pawła 14.10.2007 r.
 36. Wykład w Centrum Europejskim w Wałbrzychu, Jan Paweł II obrońca godności kobiet, Zamek Książ 16.10.2007 r.
 37. Wykład w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, Jana Pawła II – obrońca godności człowieka, Szczawno Zdrój, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP 17.10.2007 r.
 38. Wykład w Centrum Europejskim w Wałbrzychu, Troska Kościoła o niepełnosprawnych, Zamek Książ 25.10.2007 r.
 39. Wykład w Centrum Europejskim w Wałbrzychu, Troska Kościoła o ludzi starszych, Zamek Książ 06.11.2007 r.
 40.  Wykład na zjeździe dyrektorów więzień i aresztów śledczych Okręgu Wrocławskiego, Troska o kobiety za kratami, Karpacz 24.11.2007 r.
 41.  Wykład i przewodniczenie sympozjum w Centrum Europejskim w Wałbrzychu, Europa równych szans, Zamek Książ 07.12.2007 r.
 42. Wykład na sesji naukowej zorganizowanej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Droga ekumenicznej teologii z Sibiu, Wrocław 11.12.2007 r.
 43. Wykład w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu 2007 drogowskazem do jedności, Wrocław 21.01.2008 r.
 44. Wykład i przewodniczenie sesji naukowej zorganizowanej w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, Ekoteologia III Zgromadzenia Ekumenicznego w Sibiu, Świdnica 26.01.2008 r.
 45. Wykład na sesji naukowej zorganizowanej w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salwatorianów, Ekoteologia w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej: „Communion and Stewardship: Human Persons Created in the Image of God”, Bagno 12.03.2008 r.
 46. Wykład na konferencji naukowej zorganizowanej przez Polską Radę Ekumeniczną i Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym w Warszawie, W drodze po Sibiu, Warszawa 31.03.2008 r.
 47.  Wykład i przewodniczenie sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Książ, Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Polski i świata, Zamek Książ 28.04.2008 r.
 48. Wykład na konferencji naukowej zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Kościół w walce z szatanem, Lublin 08.05.2008 r.
 49. Wykład na konferencji naukowej zorganizowanej przez Mediator Group w Jerozolimie, Jerozolima – miasto pokoju – szanse i zagrożenia, 24.04. 2009 r.
 50.  Wykład na konferencji naukowej zorganizowanej przez Mediator Group na Górze Błogosławieństw, Współczesne znaczenie błogosławieństw Jezusa, 26.04. 2009 r.
 51.  Wykład w ramach tygodnia kultury chrześcijańskiej Diecezji Świdnickiej, Chrystianofobia zagrożeniem dla Polski, Wałbrzych 12.06.2009.
 52.  Wykład w ramach tygodnia kultury chrześcijańskiej Diecezji Świdnickiej, Chrystianofobia zagrożeniem dla Europy, Bielawa 14.06.2009.
 53. Wykład w ramach tygodnia kultury chrześcijańskiej Diecezji Świdnickiej, Chrystianofobia zagrożeniem dla Europy, Bielawa 15.06.2009.
 54.  Wykład w ramach spotkania przewodników, Pielgrzymowanie:  modlitwa, turystyka edukacja, Paryż 29.06.2009.
 55.  Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Żyć jak pierwsi chrześcijanie, Świdnica – Kościół Pokoju 23.01.2010.
 56. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla księży i katechetów, Biblia w katechezie, Jerozolima 09.04.2010.
 57. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla księży i katechetów, Aby zrozumieć Pismo Święte potrzebna jest wiedza, Jerozolima 10.04.2010.
 58. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla księży i katechetów, Kraj Abrahama, Izaaka i Jakuba, Jerozolima 11.04.2010.
 59. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla księży i katechetów, Stary Testament w katechezie, Jerozolima 12.04.2010.
 60. Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Nadzieja zawieść nie może, Witoszów Dolny 21.01.2011.
 61. Wykład w ramach sympozjum Sympozjum organizowanego przez VGMT Mexico, Objawienia Matki Bożej w Guadalupe w świetle teologicznej krystki, Guadalupe – Mexico City 20.02.2011.
 62. Wykład w ramach sympozjum Sympozjum organizowanego przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, Ekumenizm po adhortacji apostolskiej „Verbum Domini”, Świdnica 09.04.2011.
 63.  Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, Modlitwa Pańska według współczesnej egzegezy, Jerozolima 29.04.2011.
 64. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, The Basilica of the Nativity In Bethlehem, Betlejem 30.04.2011.
 65. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, Rozwój formuły „Zmartwychwstał trzeciego dnia”, Betania 01.05.2011.
 66. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, Teologia świątyni według św. Marka, Jerozolima 02.05.2011.
 67. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, The Walls of Jerusalem, A guide to the ramparts wal king tour, Jerozolima 03.05.2011.
 68. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, The Gates and Walls of Jerusalem In Our Time, Jerozolima 03.05.2011.
 69. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours In Jerusalem, Wall Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Jerozolima 04.05.2011.
 70.  Wykład w ramach dialogu ekumenicznego, Testament Jezusa wezwaniem do jedności, Świdnica-Kościół Pokoju 10.05.2011.
 71. Wykład w czasie I Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw, Małżeństwo – sakrament siły do życia i cierpienia, Świdnica 08.10.2011.
 72.  Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Przemienieni zwycięstwem Jezusa Chrystusa, Witoszów Dolny 18.01.2012.
 73.  Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Benedykta XVI wizja ekumenizmu, Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy 19.01.2012.
 74. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, Mary and the Fathers of the Church: The Blessed Virgin Mary in Patristic Thought, Jerozolima 18.04.2012.
 75. Wykład w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Troska o Kościoła zadaniem każdego chrześcijanina, Strzegom 04.06.2012.
 76.  Wykład w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Kościół naszym domem, Wałbrzych 07.06.2012.
 77. Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Czy jest miejsce dla Boga w laicyzującej się Europie?, Witoszów Dolny 18.01.2013.
 78. Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Bez dążenia do jedności wiara wyrzekłaby się samej siebie, WSD w Świdnicy 24.01.2013.
 79. Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Czego Bóg od nas oczekuje?, Ewangelicki Kościół Pokoju, Świdnica 25.01.2013.
 80. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla księży, Dwanaście kart historii Izraela, Jerozolima 06.04.2013.
 81. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla księży, Ugrupowania religijne czasów Jezusa, Jerozolima 07.04.2013.
 82. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla księży, Dialog ekumeniczny i miedzy religijny po adhortacji papieża Benedykta XVI „Ecclesia in Medio Oriente” Nazaret 09.04.2013.
 83. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla księży, Kapłaństwo starego i nowego przymierza, Jerozolima 07.04.2013.
 84. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Diecezję Toruńską oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, Kobiety w starożytnej Palestynie, Tyberiada 21.04.2013.
 85. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Diecezję Toruńską oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, Małżeństwo w Piśmie Świętym a we współczesnym Izraelu, Kana Galilejska  22.04.2013.
 86. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Diecezję Toruńską oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, Teologiczne obowiązki Matki, Jerozolima 23.04.2013.
 87. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Diecezję Toruńską oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, Jezus Chrystus we współczesnym judaizmie, Jerozolima 24.04.2013.
 88. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Diecezję Toruńską oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem, Kościół a Synagoga. Czy dialog jest możliwy?, Jerozolima 27.04.2013.
 89.  Wykład w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Czy dialog z judaizmem jest możliwy?, Wałbrzych  05.06.2013.
 90. Wykład w ramach sympozjum naukowego Drogami wiary i rozumu, Protestanci. Co nas łączy i co nas dzieli?, Świdnica 08.06.2013.
 91. Wykład w ramach sympozjum zorganizowanego przez Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu, Dialog ekumeniczny i międzyreligijny w nauczaniu Jana Pawła II, Szczawno Zdrój 10.10.2013.
 92.  Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla przewodników międzynarodowych, Santuari di Terra Sancta in possesso dei francescani, Jerozolima 24.11.2013.
 93. Wykład w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji oraz Voice of Faith Tours in Jerusalem dla przewodników międzynarodowych, Il Santo Sepulcro di Gerusalemme. Aspectti archeologii dalle al periodo crociato, Jerozolima 26.11.2013.
 94. Wykład w ramach sympozjum naukowego Drogami wiary i rozumu, Prawosławni. Co nas łączy i co nas dzieli?, Świdnica 18.01.2014.
 95. Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Katolickie Kościoły Wschodnie a dialog z prawosławiem, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, Świdnica 23.01.2014.
 96. Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Czy Chrystus jest podzielony?, Ewangelicki Kościół Pokoju, Świdnica 25.01.2014.
 97.  Wykład w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Uniatyzm, dawna metoda poszukiwania jedności, a dzisiejsze poszukiwania pełnej komunii, Prawosławny kościół św. Mikołaja Cudotwórcy, Świdnica 26.01.2014.