• slide1
  • slide1

Jarosław Lipniak

Konferencje

Gościmy

Odwiedza nas 113  gości oraz 0 użytkowników.

o. mgr lic. Paweł Wiech - sercanin, prezbiter pracujący w Norwegii. W pracy doktorskiej zajmuje się badaniami dotyczącymi dialogu ekumenicznego miedzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Luterańskim w Norwegii

ks. mgr Łukasz Skworzec - prezbiter Diecezji Kaliskiej. Zajmuje się badaniami dotyczącymi  analizy kontekstualnej dialogu chrześcijaństwa z islamem.

mgr Anna Łatka, mgr teologii Papieskiego Wydziału teologicznego we Wrocławiu. Aktywny członek Odnowy w Duchu Świętym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teologii ośmiu błogosławieństw w nauczaniu papieża Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Szenudy III.

 Studia magisterskie

Marta Szerszeń, pochodzi z Głuszycy, kibicuje Realowi Madryt ku wielkiej rozterce Księdza Promotora, zagorzałego kibica Barcelony. W pracy magisterskiej zajmuje się badaniami na temat szkolnictwa żydowskiego na terenie Archidiecezji Wrocławskiej po II Wojnie Światowej.

Maria Tomaszewska, filar parafii Mrowiny, zaangażowana radna Gminy Żarów. W pracy magisterskiej zajmuje się potrójnym usprawiedliwiającym wymiarem sakramentu chrztu świętego. Studium ekumeniczne.

Anna Dolina, równocześnie ze studiami teologicznymi studiuje psychologię. Poza umiejętnością gry na skrzypcach otrzymała od Stwórcy mnóstwo innych talentów i charyzmatów

kl. Łukasz Żurawka, alumn Metropolitalnego Wyższego seminarium Duchownego we Wrocławiu,


kl. Michał Gibek, alumn Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej,

kl. Olimpiusz Hyla, alumn Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej,

kl. Błażej Zwolennik, alumn Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej,

Barbara Olszewska,

Danuta Warowny,

Konrad Kozina,

Beata Adamus,

mgr Iwona Tatara, magister historii, w pracy magisterskiej zajmuje się ekumenicznym wymiarem sakramentu bierzmowania w polskiej literaturze teologicznej.