• slide1
  • slide1

Jarosław Lipniak

Konferencje

Gościmy

Odwiedza nas 249  gości oraz 0 użytkowników.

  1. Katecheza: „Ojcze spraw, aby byli jedno”. Tydzień ekumeniczny, Katecheta 5/1999, s. 37-40.
  2. Wstęp do książki: Światło Słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2005, s. 11-15.
  3. Zakończenie do książki: Światło Słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2005, s. 317-320.
  4. Wstęp do książki: Wierzyć w Tego samego i tak samo. Ekumeniczna dogmatyka Dietricha Bonhoeffera, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2006, s. 13-18.
  5. Ks. Jan Janowski (1935-1994). Prałat i dziekan Ziemi Oławskiej, w: J. Janowski, Alumni – Żołnierze. Elementy formacji seminaryjnej w świadomości alumnów – żołnierzy na podstawie analizy dokumentów osobistych, Świdnica 2007, s. 243-266.
  6. Wstęp do książki: Europa równych szans, Wałbrzych 2007, s. 5-6.
  7. Mniejszości religijne i etniczne, w: Europa równych szans, Wałbrzych 2007, s. 17-25.
  8. Ut unum sint, w: Niedziela Świdnica, z dn. 27.01.2008 r., s. I, IV-V.