• slide1
 • slide1

Jarosław Lipniak

Konferencje

Gościmy

Odwiedza nas 251  gości oraz 0 użytkowników.

Wypromowani magistrzy świętej teologii

Rok 2004

 1. Emilia Szatan, Nauka o usprawiedliwieniu we współczesnym dialogu katolicko - luterańskim, Wrocław 2004, ss. 103.
 2. Anna Ziaja, Teologia pielgrzymowania i sanktuarium w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2004, ss. 78.

Rok 2005

 1. Sławomir Stabiński, Orygenesowska krytyka gnostyckiej nauki o Bogu Ojcu i jej współczesne implikacje, Wrocław 2005, ss. 94.
 2. Rafał Iwański, Próba teologicznej krytyki astrologicznego filaru New Age na podstawie dokumentu „Jezus Chrystus Dawcą wody żywej”, Wrocław 2005, ss. 99.
 3. Ireneusz Najdek, Relacje pomiędzy Objawieniem Bożym  a objawieniami prywatnymi na podstawie konstytucji „O Objawieniu Bożym” i dokumentu Kongregacji Nauki Wiary „Orędzie fatimskie”, Wrocław 2005, ss. 63.
 4. Magdalena Herbut, Teologia ikony Przemienienia Pańskiego, Wrocław 2005, ss. 68.
 5. Beata Firek, Spirytyzm w świetle eschatologii katolickiej, Wrocław 2005, ss. 76.
 6. Maria Grażyna Skibicka, Wyznanie grzechów jako jeden z konstytutywnych elementów sakramentu pokuty w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2005, ss. 70.
 7. Krystyna Szumilas, Zasady katolickiego ekumenizmu w świetle encykliki Jana Pawła II „Ut unum sint”, Wrocław 2005, ss. 80.
 8.  Bożena Bilińska, Eschatologia w katechezach Jana Pawła II, Wrocław 2005, ss. 62.

2006

 1.  Bartłomiej Kurek, Krytyka teologii posoborowej w czasopiśmie Bractwa kapłańskiego św. Piusa X „Zawsze Wierni”, Wrocław 2006, ss. 62.
 2.  Małgorzata Kraska, Filozoficzny kontekst dogmatu o obecności Chrystusa w Eucharystii w teologii katolickiej i prawosławnej, Wrocław 2006, ss. 64.
 3.  Ludwika Tomala, Chrystologiczne podstawy teologii misji w encyklice „Redemptoris missio”, Wrocław 2006 ss. 74.
 4.  Dawid Fiedosewicz, Obraz Boga w dialogu katolicko-muzułmańskim w wybranej literaturze katolickiej, Wrocław 2006, ss. 85.
 5.  Aleksandra Kulczycka, Siódma prośba Modlitwy Pańskiej: „Ale nas zbaw ode złego” w wybranych komentarzach, Wrocław 2006, ss. 102.

2007

 1.  Małgorzata Smęda, Teologia „Dzieła Wielkiego Miłosierdzia” Marii Franciszki Kozłowskiej, Wrocław 2007, ss. 78.
 2.  Karol Ostach, Dogmat o czyśćcu w świetle teologii Josepha Ratzingera, Wrocław 2007, ss. 80.

2008

 1.  Stanisław Wolski, Eucharystia jako Nowa Pascha, Wrocław 2008, ss. 103.
 2.  Tomasz Niemas, Problem cierpienia w świetle Misterium Paschalnego w refleksji polskich teologów, Wrocław 2008, ss. 78.

 

2009

 1.  Grzegorz Niemas, Niepokalane Poczęcie Maryi w refleksji polskich teologów w 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu, Wrocław 2009, ss. 143.
 2. Małgorzata Przyborowska, Teocentryczny wymiar łaski w teologii Karla Rahnera, Wrocław 2009, ss.86.

 

2010

 1.  Andrzej Raczycki, Kościół jako miejsce odpuszczenia grzechów we współczesnej teologii teologów polskich, Wrocław 2010, ss. 102.
 2. Paweł Kocemba, Koncepcje ekumenizmu w publikacjach Biblioteki Diecezji Świdnickiej, Wrocław 2010, ss. 112.
 3.  Sebastian Oliszewski, Teologia Wieczernika w ujęciu Jana Pawła II, Wrocław 2010, ss. 94.
 4. Katarzyna Wrona, Chrystus jako uosobiona Miłość Boża w teologii Franciszka Dziaska, Wrocław 2010, ss. 99.
 5. Grzegorz Fabiński, Dziewictwo Najświętszej Maryi Panny w teologii Wschodnich Ojców Kościoła, Wrocław 2010, ss. 91.
 6. Przemysław Pojasek, Jezus Chrystus u współczesnych ateistów, Wrocław 2010, ss. 126.
 7. Damian Fleszer, Angeologia Sergiusza Bułgakowa w aspekcie ekumenicznym, Wrocław 2010, ss. 101.
 8. Piotr Gołuch, Nadzieja zbawienia dzieci nieochrzczonych w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej „The hope of salvation for infants who die without being baptised, Wrocław 2010, ss. 74.
 9.  Paweł Schane, Antopologia teologiczna Hansa Ursa von Balthasara, Wrocław 2010, ss. 128.

 

2011

1. Piotr Pilarski, Objawienia amsterdamskie w świetle teologicznej krytyki, Wrocław 2011, ss. 102.

2. Justyna Łękawa, Usprawiedliwienie przez miłość w teologii Franciszka Dziaska, Wrocław 2011, ss. 102.

 2014

1. Łukasz Pojasek, Kapłańska godność Maryi w teologii ks. prof. Lucjana Baltera SAC, Wrocław 2014, ss. 60.

2015

1. Katarzyna Halkowicz, Wizja małżeństwa i rodziny w teologii wybranych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Studium ekumeniczne, Wrocław 2015, s. 116.

2. Piotr Bergander, Chrystologia mozaik w Bazylice Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor, Wrocław 2015, s. 63.

3. Kamil Nowacki, Ekumenizm i dialog międzyreligijny
w świetle posynodalnej adhortacji Benedykta XVI
Ecclesia in Medio Oriente”, Wrocław 2015, s. 60.

4. Dawid Jaworski, Usprawiedliwiający wymiar sakramentów uzdrowienia i sakramentów w służbie komunii. Aspekt ekumeniczny, Wrocław 2015, s. 133.